เปิดประวัติ ‘ท่านอ้น วัชรเรศร’ โอรสองค์ที่ 2 หลังเสด็จกลับประเทศไทยครั้งแรก พูดคำนี้

เปิดประวัติ ‘ท่านอ้น วัชรเรศร’ โอรสองค์ที่ 2 หลังเสด็จกลับประเทศไทยครั้งแรก พูดคำนี้เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร ได้รายงานว่า ท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย โดย วาสนา นาน่วม ระบุว่า “ท่าน วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ กลับไทย ครั้งแรก หลังจากมีข่าว ในบรรดาคนไทย

ในอเมริกา มาระยะหนึ่งแล้วและ น่าจะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นตามมา”ทั้งนี้มีการเผยแพร่คลิป บรรยากาศคนไทยที่เดินทางไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยทั้งนี้คำพูดแรก ของท่านอ้นได้พูดกับประชาชนที่มาต้อนรับที่นามบินด้วย ว่า ขอบคุณครับ พร้อมกับยกมือไหว้อย่างนอบน้อมอีกด้วย

สำหรับประวัติ ท่านชาย วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ หรือ ท่านอ้น ประสูติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 2ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ สุจาริณี วิวัชรวงศ์ ทรงเป็นพระเชษฐาใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

นารีรัตนราชกัญญา และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อแรกประสูติ ท่านอ้นมีพระยศที่ “หม่อมเจ้า” พระนามว่า หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล มีพระโสทรเชษฐาและกนิษฐา รวม 4 องค์ ได้แก่ จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์,จักรีวัชร วิวัชรวงศ์, วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ท่านชายวัชรเรศร ทรงศึกษาที่

โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ จากนั้นทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนจิตรลดา จนกระทั่งช่วงเวลาที่บินไปพำนักที่สหรัฐอเมริกา ทรงศึกษาต่อที่Trinity Preparatory School ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระดับปริญญาตรี ท่านอ้นทรงสำเร็จการศึกษาในสาขานิติศาสตร์ จาก

Stetson University College of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา และทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขานิติศาสตร์ จากStetson University College of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ท่านชาย วัชรเรศร ทรงงานเป็นที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แมนีย์ แอนด์ กอร์ดอน(Maney & Gordon, P.A., Tampa) โดยทรงพำนักอยู่กับ พระมารดา พระเชษฐา และพระอนุชา ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ท่านอ้น ทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สำหรับนักเรียนไทยในต่างแดน และทรงเป็นประธานตั้งองค์ทอดกฐินสร้างสันติภาพสู่สันติสุขทั่วราชอาณาจักรไทย ดังนี้ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ทรงตั้งกองทุนศึกษา Thai Heritage Scholarship Fund of New York

สำหรับนักเรียนไทยในนครนิวยอร์ก เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนไทยที่เกิดหรือศึกษาต่างแดนได้ระลึกถึงประเทศบ้านของตน และทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทรงออกสาส์นพร้อมพระเชษฐา และพระอนุชา แสดงความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทรงอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทรงเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี ของสมาคมรวมไทย ประเทศฮ่องกงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทรงเป็นประธาน (ส่งผู้แทน) ตั้งองค์กฐิน และปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เพื่อสร้างสันติภาพสู่สันติสุขทั่วไทยน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร