ด่วน มีหนังสือคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่ รีบเช็กเลย

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.66 มีหนังสือราชการลงนามโดย นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ส่งถึงหน่วยป้องกันรักษาป่าชัยภูมิที่ 3 (ภูเขียว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม และผู้ใหญ่บ้านห้วยหินลับ โดยระบุว่า

ด้วยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้รับรายงานว่าเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 66 นายสง่า ยศจำรัส ราษฎรบ้านห้วยหินลับ หมู่ที่ 11 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ แจ้งว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด 3 ครั้งและมีแสงไฟเกิดขึ้นบริเวณภูเขา (คุ้มทิพย์ธารทอง)

หลังจากแสงไฟสงบในวันที่ 3 ส.ค. 66 หน่วยงานที่้เกี่ยวข้องร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยหินลับ เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ พบว่า บริเวณที่เกิดเสียงและแสงไฟดังกล่าว มีร่องรอยการปะทุของก้อนหินลักษณะคล้ายลาวาของภูเขาไฟ จำนวน 3 รู บริเวณแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม ท้องที่บ้านห้วยหินลับ หมู่ที่ 11 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พิกัด UTM WGS 47Q798222 E 1820830 N

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุภัยทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือแจ้งเตือนประชาชนและห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าว จนกว่าจะได้รับการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป