เอาแล้วงัย เจ้าของโรงแรมตัวจริง ส่งทนายร้องศาล เร่งสั่งย้ายรูปปั้น ครูกายแก้ว

วันที่ 25 ส.ค.2566 นายไพโรจน์ ทุ่งทอง เจ้าของโรงแรม เดอะบาซาร์ แบงค็อก ถนนรัชดาภิเษก ออกแถลงการณ์แจงกรณีรูปปั้น ครูกายแก้ว ขนาดใหญ่ ที่ถูกนำมาตั้งบริเวณโรงแรม ซึ่งเป็นของบริษัท สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก จํากัด

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 80 จดทะเบียนบริษัทมาตั้งแต่ปี 2552 แต่เมื่อปี 2563 เกิดวิกฤตโควิด-19 โรงแรมประสบปัญหา นายชาญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 แนะนําให้นําบริษัทเข้าฟื้นฟูกิจการ ภายหลังศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว นายชาญ ได้ห้ามไม่ให้ตนเองยุ่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการ กระทั่งนายชาญได้นำรูปปั้น ครูกายแก้ว มาตั้งในโรงแรมทำให้เกิดผลกระทบต่อตน ทั้งที่ไม่มีส่วนรู้เห็น

โดยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา นายไพโรจน์ฯ ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นคําร้องต่อ ศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคําสั่ง ให้นายชาญนํารูปปั้นดังกล่าวออกไปจากบริเวณโรงแรม โดยศาลนัดไต่สวนคําร้อง ในวันที่ 12 กันยายน 2566 ส่วนกรณีที่มีการสอบถามว่า องค์กร หรือบุคคล ที่ไม่เห็นด้วยและที่ได้รับผลกระทบ จะสามารถยื่นคําร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ทําแผนนํารูปปั้นครูกายแก้วออกไปจากบริเวณโรงแรมได้หรือไม่นั้น น่าจะอยู่ในดุลพินิจของศาล ล้มละลายกลาง

เรียบเรียง มุมข่าว