หมอทศพร แนะยกเลิกเลี้ยงอาหาร สส.-สว. ลั่น เอางบ 100 ล้าน เพิ่มค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนดีกว่า

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.66 นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย หารือถึงปัญหาอาหารเลี้ยงส.ส.เหลือ เนื่องจากสส.กินกันไม่หมด ว่า ทราบหรือไม่ว่าโลกนี้มีขยะอาหารปีละ 1.3 พันตัน ในประเทศไทยปีละ 17 ล้านตัน

คนไทยสร้างขยะคนละ254 กิโลกรัมต่อปีต่อวัน และสร้างขยะอาหารที่สภาฯก็นับไม่ถ้วน วันที่มีการประชุมสภาฯแล้วคนเหลือน้อยที่สุด สส.เหลือไม่ถึง 30 คน ทำให้อาหารเหลือจำนวนมาก

ผมข้อเสนอให้ 1. ยังคงเลี้ยงอาหารต่อไป แต่งดมื้อเย็น 2. สส.สว.จ่ายเงินกันเอง โดยมีการสั่งอาหารล่วงหน้า 1 หรือ 2 สัปดาห์ จะได้รู้ว่าใครจะรับประทานหรือใครไม่รับประทาน หรือ 3.ยกเลิกการเลี้ยงอาหาร ส.ส.-ส.ว. เลย

แล้วเอางบประมาณส่วนนี้ปีละนับ 100 ล้านบาท ไปเพิ่มอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก”นพ.ทศพรกล่าว