23 กันยายน ไหว้เปิดดวง และขั้นตอนขอขมากรรม


เปิดดวง 23 กันยายน เป็นความเชื่อส่วนบุคคล หากคุณมีความเชื่อเหมือนกันก็สามารถทำได้ด้วยตัวคุณเอง โดย วันที่ 23 กันยายน 2566 อาจารย์สุทธิธรรม ได้คำนวณฤกษ์งามยามดีไว้ให้แล้วว่าคนที่ติดขัดเรื่องเงินทอง มีปัญหาต่างๆ ไม่ค่อยมีคนช่วยเหลือ ใครอยากเสริมดวง สามารถทำตามนี้ได้เลย เวลาที่สำคัญคือ 06.09 น. ถึงเวลา 18.09 น. เท่านั้น 23 กันยายน ไหว้เปิดดวง และขั้นตอนขอขมากรรม มีตาม


23 กันยายน ไหว้เปิดดวง และขั้นตอนขอขมากรรม


เปิดดวง 23 กันยายน นี้ มาดูรายละเอียดกันก่อนว่า วันนี้ทำไมถึงเน้นให้ไหว้เปิดดวง วันที่ 23 กันยายน 2566 เป็นวันศารทวิษุวัต หรือภาษาไทยเรียกว่า วันราตรีเสมอภาค ซึ่งเป็นวันที่มีเวลา กลางวันกับกลางคืนเท่ากัน จึงเป็นช่วงเวลาที่ ห้วงมิติแต่ละภพเชื่อมต่อถึงกัน โลกมนุษย์ โลกวิญญาณ โลกบาดาล ทางอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ท่านได้คำนวณ มงคลฤกษ์ อันเป็นมหัทธโณแห่งฤกษ์ อันเป็นฤกษ์เศรษฐีมหาเศรษฐี เพื่อกล่าวคำอธิษฐานขอขมากรรม และถอดถอนคำบนบาน ฯ และขอพรจากเทพเจ้า ในเวลา มงคลที่เหล่าเทพยดา พร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชาตา จะมาอนุโมทนารับรู้รับทราบเนื่องจากเป็นเวลาที่มิติต่าง ๆ เชื่อมต่อกันในเวลา 06.09 น. ถึงเวลา 18.09 น. หากทำในห้วงเวลานี้จะเป็นมงคลและจะสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ

23 กันยายน ไหว้เปิดดวง และขั้นตอนขอขมากรรม

23 กันยายน ไหว้เปิดดวง และขั้นตอนขอขมากรรม มีดังนี้

 • สิ่งที่ต้องเตรียม : จุดธูป จำนวน 18 ดอก จุดให้ติดเพียงครั้งเดียว
 • ไหว้เปิดดวง : เวลา 06.09 – 18.09 น. หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
 • ขอขมากรรม : เวลา 06.09 – 18.09 น. ไหว้กลางแจ้งหรือในร่มก็ได้ ถ้าอยู่ในร่มหันหน้าไปหาพระ หรือทิศใดก็ได้ตามสะดวก

กล่าว นะโม 3 จบ

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  (3 จบ)
 • อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ
 • ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ
 • ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า….ชื่อ-นามสกุล….ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาบคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญา ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณีได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้า ขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

 • นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน
 • นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
 • ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ นามสกุล ปัจจุบันของท่าน) ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่ง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง องค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ  โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรม เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

 • ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะ เมตตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ (3 จบ)23 กันยายน ไหว้เปิดดวง และขั้นตอนขอขมากรรม

อธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนา แล้วปักธูปลงในกระถางหรือภาชนะที่เตรียมไว้หรือ ดินบริเวณนั้น

ขอขอบคุณ : อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร

หมายเหตุ วรรณกรรม ข้อเขียนนี้ ห้ามนำไปตัดต่อ ดัดแปลง หรือทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร โดยเด็ดขาด