ทีวีช่องดังยอมรับขาดทุน 3 ปีติดกัน ปลดพนักงานออกรวดเดียว 86 คน จ่ายชดเชย 15 ล้าน

โมโน กรุ๊ป เจ้าของช่องทีวีดิจิทัล 29 หรือ MONO 29 มีการแจ้งพนักงานถึงการปรับโครงสร้างบริหารงานองค์กรใหม่ ทำให้ต้องเลิกจ้างพนักงานฝ่ายต่าง ๆ และฝ่ายสื่อ เกือบ 100 คน ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการบอกเลิกจ้างพนักงาน 40 คน และในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลิกจ้างเพิ่มอีก 40 คน โดยการเลิกจ้างครั้งนี้ มีการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย และค่าตกใจจากการที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าด้วย

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ทาง กสร. ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า มีการเลิกจ้างลูกจ้างจริง ปัจจุบันมีการเลิกจ้างไปแล้ว 86 คน ทางบริษัทมีการจ่ายเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นให้กับลูกจ้าง รวมเป็นเงิน 15 ล้านบาท

ส่วนพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นนทบุรี ลงพื้นที่เข้าไปชี้แจงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างรับทราบเรียบร้อย รวมถึงจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เช่น ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน การประสานหาตำแหน่งงานรองรับ

จากการตรวจสอบข้อมูลบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ในเครือโมโน เน็กซ์ ที่ลงไว้ล่าสุดคือวันที่ 27 มกราคม 2567 พบว่า มีการแจ้งงบกำไรขาดทุนในปี 2565 คือ ได้กำไร 11 ล้านบาท แบ่งรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์รวม 2,882,363,606 บาท

หนี้สินรวม 2,582,277,126 บาท

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,882,363,606 บาท

รายได้รวม 1,435,058,420 บาท

รายจ่ายรวม 1,341,082,984 บาท

กำไร 11,973,473 บาท

อย่างไรก็ตาม ในงบการเงินปี 2562-2564 พบสภาวะขาดทุนมาตลอด โดยปี 2562 ขาดทุน 259 ล้านบาท, ปี 2563 ขาดทุน 599 ล้านบาท และปี 2564 ขาดทุน 154 ล้านบาท