8 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ค่าเทอมถูกสุดๆ

หลายๆคนคงเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆ การศึกษาคือการลงทุน โดยเฉพาะค่าเทอม โดยเพจเฟซบุ๊กเรียนต่อไหนดีได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมถูกสุดๆไว้เมื่อ 4 ปีที่แล้ว จะมีที่ไหนบ้างตามไปดูกันเลยจ้า

อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์

ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 7,500 บาท

อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตั้งอยู่ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 6,500 บาท

อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 5,600 บาท (แล้วแต่คณะบางคณะก็ถูก บางคณะก็ค่าเทอมสูง)

อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตั้งอยู่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (มี 4 ศูนย์การเรียน) ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 5,000 บาท

อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ตั้งอยู่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (มี 3 ศูนย์การเรียน) ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 5,000 บาท

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (มี 2 ศูนย์ 4 วิทยาเขต) ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 4,500 บาท

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตั้งอยู่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 4,400 บาท (ค่าเทอมแปรผันตามชุดวิชาที่ลง)

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตั้งอยู่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (ศูนย์หลัก) ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 3,750 บาท (ค่าเทอมแปรผันตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)

เรียบเรียง สยามนิวส์