ก้าวไกล เตรียมผลักดัน ยกเลิก ครูนอนเวร หลังยื่นหนังสือหารือแล้ว ชี้ไม่ได้ยุ่งยากเพื่อลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวกับการสอน

ก้าวไกล เตรียมผลักดัน ยกเลิก ครูนอนเวร หลังยื่นหนังสือหารือแล้ว ชี้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยาก เพียงแก้มติ ครม. เพื่อลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวกับการสอน

กรณี ครูโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ถูกชายบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ หรือ “ครูนอนเวร” ภายในโรงเรียนเมื่อวานนี้ (20 มกราคม)

วันที่ 21 ม.ค.2567ปารมี ไวจงเจริญ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.)ให้ความเห็นกรณีดังกล่าวว่า ตนรู้สึกเสียใจและเศร้าสลดกับเหตุการณ์นี้มาก จึงถึงเวลาแล้วที่กระทรวงศึกษาธิการ ต้องยกเลิกครูนอนเวร

ปารมี ไวจงเจริญ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.)

ทั้งนี้ ตนได้ยื่นหนังสือขอปรึกษาหารือประเด็นดังกล่าว ในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา ไปตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ตนยิ่งเร่งผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ได้ ขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ให้ยกเลิกครูนอนเวรเสียที

เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดภาระ และสร้างความลำบากให้กับบรรดาครูไทย เรื้อรังมายาวนานหลายสิบปีแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจของครูตามข่าวที่ปรากฏออกมาด้วย

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวต่อว่า การยกเลิกการนอนเวรของครู ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เพราะอาศัยเพียงการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2542 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ

โดยแก้ไขในข้อ 9.เดิมที่ระบุแต่เพียงว่า“หากส่วนราชการมีหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือมีการจ้างเอกชนอยู่แล้ว จะไม่จัดให้มีเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรก็ได้”โดยเพิ่มเติมเข้าไปว่า “หรือหากมีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ก็ไม่ต้องจัดให้มีเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวร”

และให้ยกเลิกข้อ 10. ที่บัญญัติไว้ว่า “กรณีที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานใดมีความจำเป็นไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ 9. ข้างต้นได้ ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจในการที่จะสั่งการการอยู่เวรรักษาการณ์ตามความเหมาะสมได้ โดยไม่ให้เกิดผลเสียหายกับงานและทรัพย์สินของราชการหรือหน่วยงาน”

ปารมี กล่าวว่า การที่ตนเห็นว่าควรต้องยกเลิกข้อ 10. นี้ไปเลย เพราะคำว่า “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจ” มักหมายถึงการบังคับสถานเดียวเท่านั้น โดยไม่ถามความสมัครใจ ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัว ที่เกิดขึ้นเสมอในระบบราชการไทย

สิ่งที่ตนเสนอนี้ เป็นวิธีที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูไทยได้อย่างแท้จริง ซึ่งทางฝ่ายบริหาร ทั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หากมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาภาระงานครูและปัญหาครูนอนเวร ก็สามารถลงนามทำได้ทันที

ด้านนายพริษฐ์ วัชรสินธุโฆษกพรรคก้าวไกล โพสต์ในเรื่องดังกล่าว ระบุว่า พรรคก้าวไกล สนับสนุนให้ยกเลิกการให้ครูนอนเวร เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของคุณครู + เพื่อลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวกับการสอนและคืนครูให้ห้องเรียน การรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสามารถทำได้ด้วยวิธีอื่น (เช่น CCTV เป็นต้น)