ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงชั่วคราว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งหยุดบริการธุรกรรมบนแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile ชั่วคราว ในวันที่ 27 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 01.00 น. จนถึงเวลา 05.00 น. รวม 4 ชั่วโมง

เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการ Mobile Banking โดยลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรม ได้แก่ การถอน การโอน การเติมเงิน-จ่ายบิล และการฝากสลากได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ธ.ก.ส.ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่าน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งหยุดบริการธุรกรรมบนแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile ชั่วคราว ในวันที่ 27 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 01.00 น. จนถึงเวลา 05.00 น. รวม 4 ชั่วโมง

เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการ Mobile Banking โดยลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรม ได้แก่ การถอน การโอน การเติมเงิน-จ่ายบิล และการฝากสลากได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ธ.ก.ส.ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่าน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้