ขอแสดงความเสียใจ อาจารย์ยุภาพร เสียชีวิตแล้ว

วันที่ 26 ธันวาคม 2567 เพจที่ชื่อการสอนสังคมศึกษา มจร.วังน้อยได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้า พร้อมกับได้ระบุข้อความว่า

แจ้งข่าวการเสียชีวิต

อาจารย์ยุภาพร ศรีนอก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่บ้านเกิด เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567

ณ บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ื 4 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์

โพสต์ดังกล่าว

ทางทีมงานสยามนิวส์ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

เรียบเรียง สยามนิวส์