บิ๊กโจ๊ก มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผบช.น. เร่งเค้นหาความผิด ตะวัน ทุกข้อหา-ฟัน ม.116

บิ๊กโจ๊ก มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผบช.น. เร่งเค้นหาความผิด ตะวัน ทุกข้อหา-ฟัน ม.116 กำหนดแนวทางในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้งและแก้ไขปัญหา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบ.ตร. ออกคำสั่งด่วนที่สุดถึง ผบช.น. แจ้งถึงพฤติการณ์ของน.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ กรณีขวางขบวนเสด็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โดยพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข เป็นภัยต่อความมั่นคงที่สามารถขยายตัวจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้ ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัติรย์ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบของสังคม จึงให้ บช.น. ดำเนินการดังนี้

1.กำกับ ติดตามและเร่งรัดดำเนินการในทุกข้อหาความผิด รวมทั้งให้พิจารณาพฤติการณ์ก่อนการกระทำผิด ขณะกระทำผิดและหลังจากกระทำความผิด ว่ามีการยุยงปลุกปั่นด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนและให้ผู้อื่นล่วงละเมิดกฎหมาย ที่จะเข้าข่ายกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.116 ด้วยหรือไม่

2.กำหนดแนวทางในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้งและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรความสงบของสังคมเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีก

อ่านข่าว : ตะวัน แถลงขอโทษบีบแตร ไม่ทันขาดคำ ทะลุวัง-ศปปส.​ซัดกันเละกลางสยามอ่านข่าว : ตะวัน โพสต์แจง ทบทวนเหตุการณ์แล้ว ยันไม่ได้ป่วน ขบวนเสด็จอ่านข่าว ด่วน ตำรวจขอหมายจับ บุกค้นบ้าน ตะวัน เอาผิด คดีขบวนเสด็จ