รวมมหาวิทยาลัยค่าเทอมถูกที่สุดในไทย แต่คุณภาพดีไม่แพ้มหาวิทยาลัยค่าเทอมสูง

เขาว่ากันว่า การศึกษาคือการลงทุน โดยเฉพาะค่าเทอมเนี่ย บางคนต้องลงทุนมาก ๆ เลย ประมาณว่า ทุกวันนี้เดินทางไปทำเรื่องกู้ กยศ. กรอ. ถี่กว่าไปมหาวิทยาลัยซะอีก ซึ่งหลายๆ มหาวิทยาลัยค่าเทอมขึ้นหลัก 2 – 3 หมื่นกันเลยละ มหาวิทยาลัยรัฐบางแห่ง ค่าใช้จ่ายแซงนำหน้ามหาวิทยาลัยเอกชนไปซะแล้ว แต่หากใครอยากเรียน แต่มีทุนไม่มาก เพจเฟซบุ๊กเรียนต่อไหนดีเขาก็ได้นำเสนอ 8 มหาวิทยาลัย ที่มีค่าเทอมถูกสุด ๆ มานำเสนอ จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ไปดูกัน

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์

ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 7,500 บาท

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตั้งอยู่ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 6,500 บาท

6. มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 5,600 บาท (แล้วแต่คณะบางคณะก็ถูก บางคณะก็ค่าเทอมสูง)

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตั้งอยู่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (มี 4 ศูนย์การเรียน)

ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 5,000 บาท

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ตั้งอยู่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (มี 3 ศูนย์การเรียน)

ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 5,000 บาท

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (มี 2 ศูนย์ 4 วิทยาเขต)

ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 4,500 บาท

2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตั้งอยู่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 4,400 บาท (ค่าเทอมแปรผันตามชุดวิชาที่ลง)

1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตั้งอยู่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (ศูนย์หลัก)

ค่าเทอมเริ่มต้นประมาณ 3,750 บาท (ค่าเทอมแปรผันตามจำนวนหน่วยกิตที่ลง)