อัปเดตแจก 10,000 รอบล่าสุด คลังยืนยันไตรมาส 4 ได้ใช้เงิน ไม่เลื่อนแล้ว เช็กใครได้บ้าง

ความคืบหน้า โครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ล่าสุดรัฐบาลแถลงชัดเจนไม่เลื่อนอีกล้ว โดยคาดเงินจะถึงมือประชาชน ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม

โดยช่วงหลังไตรมาส 3 ของปีนี้ จะมีการลงทะเบียนร้านค้า และลงทะเบียนประชาชนที่มีสิทธิ์ ก่อนที่ในไตรมาส 4 ของปีนี้ ก่อนสิ้นปี จะมีการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ถึงมือประชาชนทุกคน ที่อยู่ในเกณฑ์กำหนดไว้ 50 ล้านคน ซึ่งเงื่อนไขรายละเอียดกลุ่มคนที่จะได้รับเงิน 10,000 บาท มีปรับเปลี่ยนเล็กน้อย แต่กระทรวงการคลังยังไม่ขอเปิดเผย แต่ขอยืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนแล้ว รวมถึงไม่มีความเสี่ยงตามที่บางคนกังวล

สำหรับเงื่อนไข คุณสมบัติ ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่เคยมีการประกาศไว้ มีรายละเอียดดังนี้

1.คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไป

2.เงินเดือนไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน

3.เงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท

กรณีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน แต่เงินฝากเกิน 500,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ

กรณีรายได้เกิน 70,000 บาทต่อเดือน แต่เงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ

ด้านนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ยืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนแล้ว แต่ต้องมีการนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการชุดใหญก่อน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบหาความจริงไปรายงานเรื่องของความคืบหน้า และกรณีส่วนงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ได้ตอบคำถามมาแล้ว เช่น ภาคประชาชน กลุ่มหอการค้า หรือกลุ่มสภาอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่ยังเปิดรับฟังจนถึงวันที่ 29 มี.ค. ก่อนสรุปรายละเอียดอีกครั้ง

โดยในที่ 27 มีนาคม 2567ที่ผ่านมา เมื่อมีการประชุมแล้ว คงมอบหมายให้แต่ละส่วนงานไปดำเนินการ โดยเรื่องกรอบต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนสรุปนำส่งคณะกรรมการอีกครั้ง ซึ่งการประชุมกรรมการชุดใหญ่ครั้งต่อไป คือ วันที่ 10 เม.ย.67 ก่อนนำส่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเดินหน้าโครงการต่อไป