เปิดวันใช้เงินดิจิทัล10,000บ.เตรียมใช้เงินได้เลย

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ว่า ภายในไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน) ของปีนี้ จะมีการลงทะเบียนร้านค้าและประชาชน จากนั้นในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม) ของปีนี้ จะเติมเงิน 1 หมื่นบาทให้ถึงมือประชาชนทุกคน

โดยนายจุลพันธ์ กล่าวว่าในวันที่ 27 มีนาคม นี้ คณะอนุกรรมการหาความจริง จะเข้ารายงานต่อคณะกรรมการดิจิทัลวอเล็ตที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นการรายงานผลจากการที่ให้หลายหน่วยงานให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้มา นอกจากนี้จะมีการรายงานข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการรับทราบด้วย

จากนั้นในวันที่ 10 เมษายน นี้ คณะกรรมการดิจิทัลวอเล็ต จะสรุปรายละเอียดทั้งหมด แล้วเร่งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป