กรุงไทยให้เฉพาะผู้จำเป็น กู้ 30,000 ผ่อนเดือนละ 800 แค่ทำตามนี้รอรับเงินเลย

กู้เงินธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทย เปิดให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน กู้ได้แล้ว กับ สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แนะนำกู้เฉพาะเท่าที่จำเป็น อาทิ กู้ 30,000 บาท ผ่อนเบาแค่เดือนละ 800 บาท (คิดจากเงินต้น 30,000 บาท ดอกเบี้ย 20% ต่อไป ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 17,018 บาท ผ่อน 60 เดือน) อนุมัติไว ไม่ต้องใช้คนค้ำ สามารถสมัครง่ายๆ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

สมัครผ่านแอปฯ เป๋าตัง

สมัครผ่านแอปฯ Krungthai NEXT

วงเงินอนุมัติ

กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท

กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้

กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี

กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานที่มีรายได้ประจำ

Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีที่รับเงินเดือน)

สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน ที่ระบุหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

Bank Statement ของบริษัท/ธุรกิจส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

หนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่แสดงอายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ การพิจารณาสินเชื่อ จะพิจารณาจากหลายปัจจัย โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เรียบเรียง สยามนิวส์