ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 31 มีนาคม 2567

อัปเดตราคาน้ำมันวันที่ 31 มีนาคม 2567 เช็กราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก “ปตท.-บางจาก-เชลล์-พีที

ราคาน้ำมันของ “โออาร์” จะเป็นดังนี้

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 36.79 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 37.04 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 37.68 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 39.15 บาทต่อลิตร

เบนซิน อยู่ที่ 47.04 บาทต่อลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 46.84 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันของ “บางจาก” จะเป็นดังนี้

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 36.79 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 37.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 37.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 39.15 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันของ “เชลล์” จะเป็นดังนี้

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 : 37.84 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 : 38.48 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 : 39.75 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : 49.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 : 30.44 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 : 44.84 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันของ “พีที” จะเป็นดังนี้

ดีเซล B7 : 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล : 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : 39.15 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 37.68 บาท/ลิตร

เบนซิน : 47.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 37.04 บาท/ลิตร