หนุ่มสุดงง ดื่มเบียร์หน้าสะดวกซื้อ โดนตำรวจจับ รวบตัวขึ้นรถไปโรงพัก

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ลงในกลุ่ม แจ้งข่าว ปากช่องไทม์ FC โดยแนบภาพใบค่าปรับ พร้อมระบุว่า สอบถามครับผมมีความผิดจริงใช่ใหมครับที่กินเบียร์หน้าเซเว่น สถานที่เกิดเหตุเซเว่นหน้าโรงทอกระสอบปากช่อง ขอย้ำว่าไม่ใช่สถานที่ราชการ โรงเรียน วัด สวนสาธารณะ หรือปั้มน้ำมัน ผมถูกรวบตัวไปเสียค่าปรับ

ทำให้ชาวเน็ตสงสัยว่าเป็นร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันหรือไม่ถึงโดนจับ ทางด้านผู้โพสต์จึงระบุว่า เป็นร้านที่ไม่ได้อยู่ในปั๊มน้ำมัน ทำให้หลายคนต่างสงสัยว่าแล้วแบบนี้ทำไมถึงโดนจับ แล้วร้านสะดวกซื้อถือว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่ ซึ่งคงต้องรอทางฝั่ง จนท.ตำรวจออกมาชี้แจงรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 31 กำหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้

1.วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา

2.สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามก.ม.ว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามก.ม.ว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล

3.สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี

4.สถานศึกษาตามก.ม.ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามก.ม.ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

5.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามก.ม.ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

6.สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนทั่วไป

7.สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ