ผอ.กองสลาก เตือนถูกรางวัล ระวังขึ้นเงินไม่ได้

วันที่ 20 มีนาคม 2567 พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯ ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังการซื้อสลากผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพราะหากไม่ได้รับสลากใบจริงมาครอบครองอาจเกิดปัญหาขึ้นรางวัลไม่ได้

โดยปัจจุบันมีการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ รวมถึงตู้จำหน่ายสลากอัตโนมัติ โดยอ้างว่ามีสลากจำหน่าย แต่ที่จริงกลับไม่ได้เป็นตัวแทนทำสัญญาถูกต้องกับสำนักงานฯ ไว้ ซึ่งทำให้การซื้อขายสลากโดยประชาชนผู้ซื้อไม่ได้รับสลากไว้ในครอบครอง

หากมีการซื้อขายสลากฯ กัน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ หรือตู้จำหน่ายสินค้า โดยที่ผู้ซื้อสลากฯ ไม่ได้รับสลากฯ ฉบับจริงไปไว้ในครอบครอง มีโอกาสอาจจะไม่สามารถมาขึ้นเงินรางวัลได้หากถูกรางวัล และเหตุลักษณะนี้ ได้เคยเกิดขึ้นจริงแล้ว ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ผู้ซื้อควรจะได้รับสลากฯ มาไว้ในครอบครองทันทีที่ซื้อสลากฯ

จึงขอเตือนพี่น้องประชาชน ใช้ความระมัดระวังในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านช่องทางเพลตฟอร์มออนไลน์ หรือตู้จำหน่ายสินค้า และควรจะซื้อจากผู้ขายที่เป็นตัวแทนที่รับสลากจากสำนักงานสลากฯ เท่านั้น ปัจจุบัน มีสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใบ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย และจุดจำหน่ายสลาก 80 กระจายอยู่ทั่วประเทศ งวดละ 80 ล้านใบ และยังมีสลากดิจิทัลขายผ่านแอปเป๋าตังอีกงวดละ 23 ล้านฉบับด้วย

นอกจากนี้ ขอเตือนตัวแทนจำหน่าย และผู้ซื้อจองล่วงหน้าฯ การนำสลากไปขายต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เว็บไซต์ต่างๆ หรือตู้จำหน่ายสินค้า เป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขในสัญญา และหลักเกณฑ์การรับสลากไปจำหน่าย ซึ่งสำนักงานสลากฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้

ปัจจุบันสำนักงานสลากฯ มีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 รูปแบบ คือ แบบใบ และแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้าฯ ที่รับสลากจากสำนักงานสลากฯ โดยตรง โดยสลากฯ แบบใบ เมื่อซื้อแล้วจะได้รับใบสลากไปครอบครอง ส่วนสลากแบบดิจิทัล เป็นการจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตัง ซึ่งจะมีข้อมูลของผู้ซื้อสลากอยู่ในระบบ เมื่อถูกรางวัล ก็จะสามารถขึ้นเงินรางวัลผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ซื้อได้ทันที