เงินเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีชาวนารอบที่ 9 แล้ววันนี้

นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กรอบวงเงินรวม 54,336 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท เป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน โดยวันนี้เป็นการโอนรอบที่ 9 จำนวนกว่า 8,500 ครัวเรือน เป็นเงิน 60 ล้านบาท

การดำเนินงานดังกล่าว ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงไปแล้ว ได้แก่

รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 2566

รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2566

รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2566

รอบที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2567

รอบที่ 5 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2567

รอบที่ 6 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2567

รอบที่ 7 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2567

รอบที่ 8 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2567

รวมกับการโอนเงินรอบที่ 9 ในวันนี้ สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 4.67 ล้านครัวเรือน เป็นเงินถึง 53,288 ล้านบาท

วิธีเช็กสิทธิ เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ได้ง่ายๆ ดังนี้

เข้าไปที่ https://chongkho.inbaac.com/

กรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน

กด ค้นหา

ระบบจะแจ้งข้อมูลทั้งหมด

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family ด้วย หรือผ่านทาง https://chongkho.inbaac.com

โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family ด้วย หรือผ่านทาง https://chongkho.inbaac.com