ด่วน เกิดเหตุแผ่นดินไหว ที่สุราษฎร์ธานี ขนาด 1.8

เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 9 เมษายน กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1.8 ความลึก 3 กิโลเมตร เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลว่า แผ่นดินไหวขนาด 1-2.9 : เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนเริ่มมีความรู้สึกถึงการสั่นไหว บางครั้งรู้สึกเวียนศีรษะ

ขนาด 3-3.9 : เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่าน

ขนาด 4-4.9 : เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคารและนอกอาคารรู้สึกถึงการสั่นสะเทือน วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว

ขนาด 5-5.9 : เกิดการสั่นไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง เครื่องเรือนและวัตถุมีการเคลื่อนที่

ขนาด 6-6.9 : เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย

ขนาด 7.0 ขึ้นไป : เกิดการสั่นไหวร้ายแรง อาคาร สิ่งก่อสร้างมีความเสียหายอย่างมาก แผ่นดินแยก วัตถุที่อยู่บนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น