ถวายน้ำหิ้งพระ เปลี่ยนน้ำหิ้งพระ ต้องเปลี่ยนทุกวันไหม เวลาไหนถึงจะดี?

แก้วน้ำบนหิ้งพระไม่ได้เป็นเพียงของบูชาเท่านั้น แต่หากถวายน้ำพระอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ได้รับอานิสงส์ที่ดีแก่ชีวิตด้วย ซึ่งการถวายน้ำเปล่า หมายถึง การระลึกถึงน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้า แต่การถวายน้ำพระควรถวายกี่แก้ว จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันไหม ต้องกล่าวคำถวายน้ำอย่างไร หรือเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระเวลาไหนจึงจะดีไปดูคำแนะนำจากซินแสเป็นหนึ่งกันเลย

สำหรับเวลาที่ดีที่สุดในการถวายน้ำพระ หรือเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระ ควรจะเป็นช่วงเช้า และไม่ควรเกิน 10 โมงเช้า เพราะถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ ต้อนรับความเป็นสิริมงคล โดยในแต่ละช่วงเวลาที่ถวายน้ำพระ ก็มีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมในเรื่องต่าง ๆ ด้วย ดังนี้

ช่วงเวลาถวาย หรือเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระ

เวลา 06.00 น. จะเสริมเรื่องโชคลาภที่ดี

เวลา 06.30 น. จะเสริมเรื่องการเงินที่ดี

เวลา 07.00 น. จะเสริมเรื่องการงานที่ดี

ข้อมูลซินแสเป็นหนึ่ง