รายละเอียดล่าสุด เงินดิจิทัล 10,000 บ.

หลังจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต หรือเงินดิจิทัล 10,000 บาท ซึ่งได้เห็นชอบให้ช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่มีอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเงินดิจิทัล 4 กลุ่ม

เปิด 4 กลุ่มใหม่ รับสิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาท ดังนี้

1. กลุ่มคนไม่มีสมาร์ตโฟน

2. ผู้ป่วยติดเตียง

3. คนชรา

4. ผู้พิการ

แนวทางการใช้สิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาท ของ 4 กลุ่มใหม่

ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชน (ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือดีจีเอ ไปออกแบบช่วยเหลือ)

แนวทางการใช้สิทธิกลุ่มคนทั่วไป

ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ

รายละเอียดอื่น ยังคงเดิม สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ในการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ยังคงเป็นไปตามเดิม ดังนี้

การลงทะเบียนจะเริ่มต้นภายในไตรมาส 3 ของปี 2567 และจะเริ่มใช้จ่ายภายในไตรมาส 4 ของปี 2567 (เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป) นั่นเท่ากับว่าทุกคนจะเริ่มได้ใช้เงิน 10,000 บาททันที ย้ำไม่มีเลื่อนอีกแล้ว