สง่างาม พระราชินีสุทิดา ทรงพระสิริโฉม ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

วันนี้ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๗.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนาศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ภาพจากโบราณนานมา

ภาพจากโบราณนานมา

ภาพจากโบราณนานมา

ภาพจากโบราณนานมา