6 มิ.ย. 67 วันขอเงินพระจันทร์ เคล็ดโบราณ ทำกุศลขอโชคลาภ

สายมูห้ามพลาด วันขอเงินพระจันทร์ 6 มิ.ย. 2567 หรือวันอมาวสี วันพระจันทร์ใหม่ ตามโบราณเชื่อกันว่าในวันนี้เป็นวันที่สวรรค์ โลกมนุษย์ และบาดาลเปิดถึงกัน จึงควรเลือกทำเรื่องที่เป็นกุศล เคล็ดลับ บวกลบก่อนหลังเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง ให้นำสตางค์ใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วอธิษฐานโดยห้ามนำเงินนั้นมาใช้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

วันเวลาขอเงินพระจันทร์ 2567

โดยวันขอเงินพระจันทร์เดือน มิ.ย. จะตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน เวลา 19.39 น. สามารถไหว้ก่อนและหลัง บวกลบไม่เกิน 12 ชม. เคล็ดลับขอเงินพระจันทร์

เก็บขยะออกจากกระเป๋า ทำความสะอาดให้เรียบร้อย หรือจะเปลี่ยนกระเป๋าใหม่ในวันนี้ก็สามารถทำได้แล้วแต่สะดวก

จัดกระเป๋าสตางค์ เรียงแบงก์ใหม่ ใส่เงินตามจำนวนเงินที่ชอบ

เมื่อนำเงินใส่กระเป๋าแล้ว หลังสวดขอพร อธิษฐานเสร็จ ไม่ควรนำเงินนั้นออกมาใช้ภายใน 24 ชั่วโมง และไม่ควรให้ใครยืมเงินเด็ดขาด

พระคาถาวันขอเงินพระจันทร์

(นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ)

เอกะจักขุ นาฬิเกลา สุริยประภา ราหูคาหา สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อะหัง วันทามิ เมสะทา ฯ

เอกะจักขุ นาฬิเกลา จันทรประภา ราหูคาหา สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อะหัง วันทามิ เมสะทา ฯ

คำอธิษฐานวันขอเงินพระจันทร์

ขอให้ข้าพเจ้า (นาย....นางสาว....) จงมีทรัพย์ยังประโยชน์เพิ่มพูนพอกพูนในทางทรัพย์ฟ้าและดิน บุญกุศลของข้าพเจ้า พรจากเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีแห่งนาคราชที่เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ จงช่วยประทานพรให้บังเกิดทรัพย์ไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของข้าพเจ้าอย่างนี้ไปตลอดเดือนให้จนถึงวันขอเงินจากพระจันทร์ในวาระต่อไป ให้เป็นมงคลโชคมงคลชัยให้มีทรัพย์สินพูนทวี มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา นะชาลีติ ... และขอพรตามปรารถนา