เผยเงินเดือน ‘จูน เพ็ญชุลี’ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ HR ระดับสูง

ล่าสุดมีรายงานว่าในเว็บไซต์ ได้มีการเปิดเผยตัวเลขเงินเดือนของ จูน เพ็ญชุลี โดยเธอมีตำแหน่งในการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ระดับสูง หรือ “HR ระดับสูง” ของบริษัทแห่งหนึ่งโดยตัวเลขฐานเงินเดือนตำแหน่งนี้ ตามข้อมูลของ “businessplus” จะอยู่ที่ 18,000-30,000 บาท หากเป็นตำแหน่ง “Assistant Human Resource Manager” หรือผู้ช่วยผู้จัดการจะอยู่ที่ 25,000-60,000 บาท…

ส่วนตำแหน่ง “Human Resource Manager” หรือ ผู้จัดการจะอยู่ที่ 50,000-150,000 บาท โดยมีรายงานว่า จูน เพ็ญชุลี อยู่ในตำแหน่งที่ระดับสูง ดังนั้นเงินเดือนจะอยู่ในช่วง 30,000-150,000 บาทแน่นอน